Frataget e-mærket

  • Frataget e-mærket

    Fratagelsesdato: 25.09.2019
    8.3.1 Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket, eller
    8.3.6 den erhvervsdrivende udviser en adfærd, der er uforenelig med intentionerne bag e-mærket.

  • Virksomhedsoplysninger

    • CVR.: DK12350937